Урок № 1
Има ли Бог?

За всеки мислещ човек, над многото въпроси, които го интересуват с особена настойчивост се откроява и този поставен в заглавието: Има ли Бог? Вяра и неверие? Да вярвам или да не вярвам?

Може този въпрос да не ни интересува, да сме безразлични към него поради многото други интереси, които ангажират вниманието ни, но последиците от решението на този въпрос са съдбоносни за всеки човек без изключение. Защо? Защото ако има Бог, по един начин ще устроя живота си, съобразявайки се с този изключителен факт; ако няма Бог, по съвсем друг начин ще планирам и подредя живота си.

Може би сега мнозина си мислят за доказателствата относно съществуването на Бога. Трябва веднага да кажем, че такова доказателство е невъзможно по принцип, както е невъзможно и обратното - да се докаже несъществуването на Бога. Защото да се докаже строго научно някакъв факт, означава това да се направи чрез опит, наблюдение и математика. Но това е “два пъти” невъзможно. Първо, защото Бог не е предмет на точните науки,...

За да прочетете целият урок трябва да се регистрирате.

Регистрация Към началото