Урок № 15
Божият печат и белегът на звяра

Тези два израза са взети направо от Библията и понеже са тясно свързани с въпроса за почивния ден, в този урок ще си изясним техния смисъл и съдържание. Те са изключително важни за нас, защото ще играят основна роля в последните събития на света.

Нека разгледаме най-напред първия израз. Какво представлява Божият печат? В Библията “печат” и “белег” се употребяват в еднакъв смисъл. Прототипът на Божия печат, свързан с някакво запечатване или поставяне на белег, намираме в Езекиил 9:1-6 “Тогава той извика в ушите ми с висок глас и рече: Нека се приближат ония, на които е заръчано за града, всеки с изтребителното си оръжие в ръка. И ето, шест мъже идеха по пътя от горната порта, всеки с разрушително оръжие в ръка и след тях един човек облечен в ленено, с писарска мастилница на кръста му. И Той извика към облечения в ленено мъж, който имаше на кръста си писарска мастилница. И Господ му рече: Мини през града, през Ерусалим и тури белег върху челата на мъжете, които въздишат и плачат пора...

За да прочетете целият урок трябва да се регистрирате.

Регистрация Към началото