Урок № 19
Спиритизъм

В този урок ще разгледаме една специална дейност извършвана от Сатана и демоните, източник на големи заблуди в религиозния свят. Става дума за чудесата. Поради ограничените познания и възможности на човека, някои факти и явления се възприемат като чудеса. Ние знаем, че светът е арена на действието на две могъщи сили - доброто и злото, Бог и Сатана. Христос, най-великият представител на небесната цивилизация дойде на земята, за да избави човешкият род от вечна гибел. В Своята спасителна мисия Той вършеше и чудеса, като лекуваше болни и възкресяваше мъртви. Но целта на тази чудотворна дейност беше благородна, възвишена и хуманна, именно облекчаване на страданията на нещастните, просветляване на умовете, освобождаване на пленниците на лукавия и утвърждаване на вярата на съвременниците Му в истината. Евангелският разказ ни информира, че е имало и случаи, когато любопитни хора, търсещи зрелища и сензации, Го провокирали да докаже божествеността Си чрез знамения. Христос обаче, категорично о...

За да прочетете целият урок трябва да се регистрирате.

Регистрация Към началото