Урок № 2
Библията

Има велики неща, пред които благоговеем и се прекланяме. Колкото повече се просветлява човешкото съзнание, толкова повече го завладяват удивителните неща на битието. Съществуват две велики книги, които трябва да четем: Природата и Библията. Големият руски химик Михаил Василиевич Ломоносов (1711-1765) е изразил това с думите:

“Човешкият род има дадени от Твореца две книги. В едната е показал Своето величие, а в другата - Своята воля. Първата е видимият свят, който Той е сътворил, за да може човекът, гледайки величието, красотата и хармонията на делата Му, да признае Неговото всемогъщество. Втората е книгата на Светите Писания. В нея е изложено Божието намерение за нашето спасение...”

Библията е книга-чудо. Несравнима с никое творение на човешкия дух, претърпяла тежки преследвания и все пак вечно жива, книга, която е дошла и до нас.

Ще разгледаме нейните достойнства в четири аспекта. Библията е най-старата литература, оцеляла до ден днешен в такъв запазен вид. Нейната древност и...

За да прочетете целият урок трябва да се регистрирате.

Регистрация Към началото