Урок № 27
Молитвата

Молитвата е средството чрез което човек влиза във връзка с Бога, господарят на Земята говори с Вечния. За да получи небесните благословения вярващият трябва да общува активно със своя Създател. Тази комуникация е двустранна: В Библията Бог говори на човека, а в молитвата човек говори на Бога, и така се осъществява един чуден разговор.

Трудно може да се изтъкне изключителната важност и необходимост от молитвен живот за християнина. Е.Вайт казва по този въпрос: “Молитвата е дишането на душата”(ЕГВ “Евангелски служители”). С други думи тя е така необходима за душата, както въздухът за тялото. Когато се молим пред Бога, ние дишаме небесна атмосфера.

На друго място тя пише: “Истинска вяра и истинска молитва - колко силни са те! Те са като две ръце, с които молещият се се хваща за силата за безконечния Бог, за безграничната любов.” (Пак там).

Но какво всъщност представлява молитвата? Пс.62:8: “Уповавайте на Него, люде, на всяко време, изливайте сърцата си пред Него; Бог е нам пр...

За да прочетете целият урок трябва да се регистрирате.

Регистрация Към началото