Урок № 29
Божието триединство

В този урок ще дадем обяснение върху един от най-трудните въпроси на библейската теология - същността и естеството на Бога. Тук нашият интелект чувства нищожеството си, а самото ни докосване до този въпрос трябва да се съпровожда с благоговение и страхопочитание.

Много се е спекулирало с Божията същност и аргументите на спорещите страни са били в историята причина за кървави войни и дълбоки разцепления в християнската църква.

Терминът “троица” или “триединство” не се срещат никъде в Библията, но учението за триединната същност на Божеството е там. Св.Писание ни учи, че Божеството се състои от три лица: Отец, Син и Св. Дух. Но това не са трима богове, а Един Бог в три лица, три отделни личности. Трудно е да се асимилира нали? Но ако аз бих могъл да разбера Божието естество, това би ме смутило, защото бих се почувствал велик и мъдър като Него. Как мога да се покланям на такъв Бог? Благодаря, че Той е по-велик от моя интелект и моята логика. Нека се преклоним пред Безкрайния Бог - Йов...

За да прочетете целият урок трябва да се регистрирате.

Регистрация Към началото