Урок № 3
Еволюция или сътворение?

Ако приемем, че Вселената е обективна реалност, неизбежно питаме за произхода на света, земята, космоса, живота.

Отговорите могат да бъдат сумирани в две основни предположения, като начална отправна точка:

1.Един космически Интелект, способен да замисли и конструира материалния Универс е създал всичко.

2.Мъртва материя, способна да се самоорганизира чрез еволюционни процеси до съвременната сложност на Всемира е създала всичко.

И двете концепции са недоказуеми, но ние ще разгледаме аргументите и предимствата на вярата в сътворението.

Л. Харизон Матюз във въведението на изданието от 1971 г. на “Произход на видовете” казва: “Вярата в еволюционната теория е съвършено подобна на вярата в сътворението - и двете са концепции, които вярващите знаят като истина, но никоя от двете не е била годна за доказване до днес.”

В първата глава на нашата книга ние разгледахме общо произхода на света и живота от една Велика Първопричина. В настоящата глава ще се спрем по-специално на двете осно...

За да прочетете целият урок трябва да се регистрирате.

Регистрация Към началото