Урок № 5
Бъдещето на света

Вечно актуалният въпрос, към който хората проявяват изключителен интерес, се отнася до очакванията за бъдещото развитие на световната история, бъдещето на света и човечеството.

Какво ще стане, как ще се развият събитията? Сега вероятно си мислим, че на помощ може да ни дойде новата наука, наречена футурология - наука за бъдещето. Но веднага трябва да кажем, че точното прогнозиране на бъдещите събития е над възможностите на човешкия интелект. Могат да се правят само предположения и догадки, в които обаче няма никаква сигурност. Тук Библията трябва да влезе в своята роля. Нейните точни пророчества я правят наистина уникална и единствено способна да отговори удовлетворително на нашия въпрос. Чрез вдъхновеното перо на пр. Исая Бог ни се представя като Великият Прорицател на бъдещето; и не само това, но и като Великият Кормчия на човешката история. Над всичко земно стои Той и дирижира съдбините на света. Събитията може да ни изглеждат хаотични и необясними, или подчинени на някакви...

За да прочетете целият урок трябва да се регистрирате.

Регистрация Към началото