Урок № 6
Второто пришествие

Учението за великата развръзка на световната история чрез едно уникално събитие е кардинално учение на Библията. Стотици стихове говорят за Второто пришествие на Исус Христос.

Две големи теми са развити в Библията. Главната тема на стария Завет е, че ще дойде Месия - Спасител на човечеството. А главната тема на Новия Завет е, че Христос дойде и изкупи човешкия род. Той ще дойде втори път за спасение на всички, които са Го приели. Точно тази съпоставка прави ап.Павел в Евр.9:28:

“Така и Христос, като биде принесен веднъж, за да понесе греховете на мнозина, ще се яви втори път, без да има работа с грях, за спасение на ония, които Го очакват.”

Той сравнява двете посещения на Божия Син на Земята и уточнява целите. Целта на първото Му идване преди 2000 години да се справи с греховете на човечеството, като принесе Себе Си в изкупителна жертва. С този велик акт човешкият род е спасен от вечно унищожение. Проправен е светъл и сигурен път за освобождаване на всеки човек от греха и смъртт...

За да прочетете целият урок трябва да се регистрирате.

Регистрация Към началото