Урок № 7
Белези на последното време

В предният урок ние разгледахме великото събитие, което очакваме, но остана открит един въпрос, именно, кога ще настъпи Второто пришествие. Кога ще дойде Исус? Фиксира ли Библията точно определена дата? Можем ли да знаем нещо по този въпрос?

И така, става дума за времето, един вечно щекотлив въпрос. Преди да преминем към обстойното му изучаване, нека кажем, че и най-близките Исусови последователи се вълнуваха от времето и те поставиха открито този въпрос на Спасителя:

“И когато седеше на Елеонския хълм, учениците дойдоха при Него насаме и рекоха: Кажи ни кога ще бъде това? Какъв ще бъде белегът на Твоето пришествие и за свършека на века?” Матей 24:3.

Апостолите запитаха Исус за белезите, предшестващи Второто пришествие и края на света.

В техните умове тези две събития бяха тясно свързани. Те считаха, че въпросните събития ще станат едновременно или поне в бърза последователност. Изразът “свършекът на века” в нашите български Библии, в гръцкия оригинал има смисъл на края на све...

За да прочетете целият урок трябва да се регистрирате.

Регистрация Към началото